Slogan

Kaş'ın nüfus yapısı

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Kaş İlçesinin toplam nüfusu (2014) 55574 dir. Kaş ilçesinde, kırsalda yaşayan nüfus 47503, ilçe merkezinde yaşayan nüfus ise 8071’dir. Dolayısıyla kırsal nüfus şehir ve kasaba nüfusundan daha fazladır. İlçe merkezi, Kalkan ve Gelemiş Mahallelerinin turizm yöresi olması nedeniyle yaz aylarında % 50 nüfus artışı meydana gelmektedir.